Seytil

Mond-fonta linguas es aposteriora linguas kels prende su lexikon de linguas del tota munde.
Responder
Rosto
Site Admin
Messages public: 11
Membro desde: dom. sep 30, 2018 1:24 pm

Seytil

Message public per Rosto » dom. oct 07, 2018 2:50 pm

Artificiala lingua Seytil no es euroklonik, e it no pote eser komprenata sin speciale studiar. Alor, explikaciones hike es skrita in Sibelingua.

Quale yo kolekta lexikon por Seytil? It pote eser demonstrata in exemples.

Hodie yo ha trova du nova vortes por Seytil: paraiso, nárak.

paraiso - paradise;
nárak - inferno.

Hispani (Castellano) forma del vorte es "paraiso" e Rusi vorte del sama senso es "ray", amba have "rai" in komun. "Paraiso" e parenta formes in altra linguas have plu multa parolantes kam "ray", ergo li selektata forma es "paraiso", e li vorte "ray" es un vorte-atestanto. "Paraiso" in antiqua senso es un loke kel have mure cirkum se, isto es un jardeno, un loke guardata. "Ray" originale signifika simple al-quo bona. "Paraiso" e "rai" no es konektata etimologiale - isto es li kondicione por ke it serva a Seytil.
Li vorte "ray" es konosata in kelka Slavik linguas.

Li vorte "nárak", inferno, es de Hindi, e it es de Sanskrit. Li vorte es konosata in linguas Indonezi, Japoni e kelka altra ube Budhisme es influiva. Anke Arabi vorte "anar" signifika inferno, it es originale Semitik vorte, kel deveni de "nar"- fayre.

Rosto
Site Admin
Messages public: 11
Membro desde: dom. sep 30, 2018 1:24 pm

Re: Seytil

Message public per Rosto » mer. oct 17, 2018 4:08 pm

Europana vortes nacione, popule, gente, demos - pote eser sinonimes, ma no sempre.

Latini vorte natio veni de nasci, alor it es quale homes nascita es nacione. (Yen ke, vorte gente have sama originala sense, e anke Slavik vorte "narod" - de "roditi" - nascer)
Hay formes de vorte nacione, kel kontene "nas": Hispani nación, Portugali nação, e altra.
Anke hay Arabi vorte ناس (nas), anke plu frequenta es kun artikle الناس (el nas), anke أناس (unas). It pote eser tradukata kom "popule", e it no es etimologiale konektata al Latini vorte. Alor, yo olim inkludeva vorte "naseu" (de Portugali, pro ke it no kontene superflua "n") al mei vortare de Seytil, kun traduko "nacione", e yo mem uzava ista vorte por tradukar un fraze de posta_Mundi.
Nun yo komensava serchar in quala sense li Arabi vorte es uzata. It sembla it no es uzata kom "nacione", ma plu kom "homes". On uza it kande on dice abstrakte kolektive pri homes. Yo komensava dubitar, in quala sense vorte "naseu" (o forsan simplifikata "nasu", o al-qual tale) pote eser uzata in Seytil, e komensava pensar, ke uzar tala vorte tote eseva un mei erore.

If mem eroroza, tala reserkos ofte es interesiva, kontene su historia, isto es quale un voyaje tra kultures del monde.

Sura #114 de Koran es titolizata "An-Nas" - "Homes".

"kul a'uzu bi-rabbi n-nasi" - dice: yo apela por protekcione al Dómino del homes,
"maliki n-nasi" - al Guvernator del homes,
"ilahi n-nasi" - al Deo del homes,
"min sharri l-vasvasi l-hannasi" - de lo mala sugestanta e retiranta,
"al-lazi yuvasvisu fi suduri n-nasi" - kel provoka malo in pektores de homes,
"mina l-djinnati va n-nasi" - ex djines e homes.

Li sura es kurta, ex 6 lineas.

Ista Semitik radike "n..s" anke es inkontrebla in Biblia, in komenso de Genesis, mem in tradukata versione. Pro ke un nepote de Adam es Enos (Hebrei ‏אֱנוֹשׁ). Li sense de ista nome es tala, ke Enos es un ente febla, mortebla. Por trovar forse, tala ente apela al Deo. Homes nascita de Seth (patre de Enos) es kontrepozata al homes nascita de frat-ocidero Kain, kels es forta, ma materialistik, sin helpo de Deo. Poy ista sense eseva evolucionata, ke omna homes es "enos".
de-Adam-til-Noah.png
de-Adam-til-Noah.png (9.18 KiB) Vidite 235 vices
Segun li etimologia li nome Enos es parenta al Arabi vorte "nas".

It sembla, ke Arabi vorte "nas" no es apta por atestar Latinida "nasu" (las forsan noi nun akcepta tala simplifikata forma, Portugales pronuncia su nação preske tale https://forvo.com/word/nação/#pt), pro ke it have altra semantik uzo.
Tamen yo nun ha trova altra atestaciones.
(Yo admira, quale yo no videva it anteriore)
Greki έθνος (ethnos) - li vorte es uzata anke in moderna Greki - e it anke kontene "n..s"! On pote argumentar, ke tala variante no es valida, pro ke "s" hike es un dezinencie. Yo konsenti, ke tala variantes no es maxim forta, ma yo pensa ke tala variantes es akceptebla if nulo plu bona es trovebla. Ultra to, vorte "etnos" anke es konosata pro exemple in lingua Rusi (этнос), e li tota vorte "etnos" ibe es uzata kom radike.

Ma yen un plusa atestacione:
Suomi vorte "kansa" (anke "kansakunta") signifika nacione, e it anke kontene "n..s"!
Isto es un olda Fini vorte, kel veni de proto-Fini, tamen, isto no es originale Fini, ma it es pruntata de proto-Germani *hanso, quo sifnifikava kolekto, amaso, multitate, tribe, de proto-Indoeuropeana origino.
Historiala Hansa ligo https://eo.wikipedia.org/wiki/Hansa_ligo kel eseva ekonomik unione de urbes in Norda Europa have su nome Hansa parenta a "kansa".

--------

Yen tamen un tote altra vorte por Seytil, kel anke signifika "nacione": ista vorte es "kom", de origino Arabi, de nove.

Li Arabi vorte es قوم pronunciata "kawm" o "kowm". It pote signifikar popule, nacione, tribe, anke "certena homes", anke "familia" e mem "sekta".
In Persian ista vorte es pronunciata "kom", signifika popule, nacione, tribe, etnik grupe. Tale ista vorte anke es uzata in Urdu, kel es Hindi skrita per alfabete Arabi. In Hindi it es skrita क़ौम. If serchar piktures per Google por क़ौम, noi pote vider skribajes "demos", nu, tala it es.

Japoni vorte 国民 (kokumin) anke kontene "k..m". It pote signifikar un civitane, multa civitanes, o li tota nacione, popule. Li vorte es Chini, in lingua Chini li vorte 國民 es pronunciata "guomin".

Plusa atestacione es Albani vorte "komb" (tale it anke es pronunciata), kel es "nacione", li vorte es de proto-Indo-Europeana deveno. Angli vorte "home", Germani "heim" -> Esperanto: "hejmo" es parenta.

----

Alor, in Seytil sinonimes "kom", "nasu" signifika "nacione".

Responder