Pagina 1 de 1

Kritiko literaturala de Evangelio segun Partakael.

Publicate: jov. oct 11, 2018 11:22 am
per alexandroxaviero
Kritiko literaturala de Evangelio segun Partakael.

Saluti.
Yen, unesme, un arkivo komputerala kun la libro, Evangelio segun Partakael. Ol es libro en formato PDF, ekpresata aden formato ZIP, kun nomo "Evangelio segun Partakael.zip". Ja expandata, la arkivo lektebla havas la nomo "Evangelio segun Partakael.pdf".
Ma me ipsa ne lektis arkivo komputerala. Me lektis libro klasika, printata en papero! E me ipsa, ekde la arkivo komputerala, ordinis e donis nombro ad omna pagino (per softwara programo) e printis kun formato de mikra libro (broshuro), poste fixonte la pajini per kelka krampi. Omna folio ek papero havis quar pagini; du pagini en un latero, e du pagini en la altra latero de la sama folio.
Nature, me povus kompror la libro en editerio Idala, quankam ankore libro tala ne existas, ma preparir mane la libro esis agado pli rapida, pli chipa... e pli agrabla. Mem en senco teologiala!
Yes: en senco teologiala.
Quankam, unesme, me lektis la komenco de Evangelio segun Partakael ek la formato komputerala, rapide me komprenis ke, teologiale e literaturale, ica verko bezonis fizikala exemplero. Do me parlektis la libro printata en papero!
En literaturo, la formo es la fundo, e la fundo es la formo. La fundo de vera Evangelio esas la spirito qua karnesas, qua ekesas en la mondo quale... ne, kom karno, kom fizikala karno; do la libro Evangelio segun Partakael bezonis, ante lektesar, havar formo anke fizikala. Hike, la spirito esas karno, hike Deo ipsa esas fizikala homo kun homala korpo. E Partaka ipsa parolis (segun sua libro) ad Iesu kristo kun la korpo fizikala de Partaka ed al korpo fizikala de Iesu Kristo. Mi, do, bezonis un libro fizikala che mea manui.
Formale, la libro esas evangelio mi-autobiografia e humureska; Partaka ipsa esas autoro e protagonisto de sua libro, apud Iesu Kristo kom altra protagonisto qua dialogas kun Partaka.