Kritiko literaturala de Evangelio segun Partakael.

Literatura original in Linguas International Auxiliar, ma no in linguas natural; traductiones de literatura in Linguas International Auxiliar International o in linguas natural a Linguas International Auxiliar (per exemplo: de esperanto a interlingua, o de anglese a esperanto); notitias re nove obras literari original; notitias re nove editiones de literatura classic; teoria scientific del literatura. Etcetera.
Responder
alexandroxaviero
Messages public: 12
Membro desde: dom. sep 30, 2018 2:33 pm

Kritiko literaturala de Evangelio segun Partakael.

Message public per alexandroxaviero » jov. oct 11, 2018 11:22 am

Kritiko literaturala de Evangelio segun Partakael.

Saluti.
Yen, unesme, un arkivo komputerala kun la libro, Evangelio segun Partakael. Ol es libro en formato PDF, ekpresata aden formato ZIP, kun nomo "Evangelio segun Partakael.zip". Ja expandata, la arkivo lektebla havas la nomo "Evangelio segun Partakael.pdf".
Ma me ipsa ne lektis arkivo komputerala. Me lektis libro klasika, printata en papero! E me ipsa, ekde la arkivo komputerala, ordinis e donis nombro ad omna pagino (per softwara programo) e printis kun formato de mikra libro (broshuro), poste fixonte la pajini per kelka krampi. Omna folio ek papero havis quar pagini; du pagini en un latero, e du pagini en la altra latero de la sama folio.
Nature, me povus kompror la libro en editerio Idala, quankam ankore libro tala ne existas, ma preparir mane la libro esis agado pli rapida, pli chipa... e pli agrabla. Mem en senco teologiala!
Yes: en senco teologiala.
Quankam, unesme, me lektis la komenco de Evangelio segun Partakael ek la formato komputerala, rapide me komprenis ke, teologiale e literaturale, ica verko bezonis fizikala exemplero. Do me parlektis la libro printata en papero!
En literaturo, la formo es la fundo, e la fundo es la formo. La fundo de vera Evangelio esas la spirito qua karnesas, qua ekesas en la mondo quale... ne, kom karno, kom fizikala karno; do la libro Evangelio segun Partakael bezonis, ante lektesar, havar formo anke fizikala. Hike, la spirito esas karno, hike Deo ipsa esas fizikala homo kun homala korpo. E Partaka ipsa parolis (segun sua libro) ad Iesu kristo kun la korpo fizikala de Partaka ed al korpo fizikala de Iesu Kristo. Mi, do, bezonis un libro fizikala che mea manui.
Formale, la libro esas evangelio mi-autobiografia e humureska; Partaka ipsa esas autoro e protagonisto de sua libro, apud Iesu Kristo kom altra protagonisto qua dialogas kun Partaka.
attachamentos
Evangelio segun Partakael.zip
(327.71 KiB) Discargate 23 vices
amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

Responder